SAMTALETERAPI/COACHING

SI-COACH/SAMTALETERAPI

De fleste av oss kjenner noen som sliter. De fleste av oss har selv kjent på vanskelige perioder i livet, og de fleste av oss har kommet oss gjennom dem og til og med kanskje vokst og tatt lærdom av dem. Men noen blir sittende fast og kommer ikke videre; mens livet rundt fortsetter hardt og brutalt. 

Flere og flere henvender seg til det offentlige helsevesenet, f.eks et lokalt distriktspsykiatrisk senter for å få hjelp med sine problemer. Det offentlige psykiske helsevesen på sin side avslår jevnlig mange av disse søknadene om behandling fra mennesker som trenger noen å prate med. Dette betyr ikke at problemene en strever med ikke er alvorlige og viktige, men det er rett og slett ikke alle tilstander som hører til under kategorien "psykisk syk". 

Vi har alle våre mønstre som vi har lært oss. De som funker er jo gode som gull, men de som er uhensiktsmessige og som stadig får oss i trøbbel bør vi kvitte oss med. Mønstre er ikke bare ting vi gjør, men også følelser vi "går" til når vi møter motgang og vanskelige livssituasjoner. Noen går f.eks strake veien til sinne, noen beveger seg til depresjonen mens andre f.eks styrer mot følelsen av angst; og sånn går nå dagene mens vi ikke forstår hvorfor livet kjennes så komplisert.

Vi drister oss til å mene at kvaliteten på vårt liv er et direkte resultat av kvaliteten på de følelsene vi lever i mesteparten av tiden. 

SI-coaching* står for strategisk intervensjon coaching. Det er en stor verktøykasse fylt med fantastiske strategier for å komme seg ut av uhensiktsmessige og fastlåste mønstre. Det å finne løsninger på interpersonelle konflikter og ha evnen til å skape gode kvalitetsforhold i livet sitt gir en stor gevinst. Livet leves ikke alene, men i samhandling med andre mennesker. Dess mer man kan forstå seg selv og andre; og ikke minst seg selv i forhold til andre dess mer vokser man som menneske. Velkommen til en spennende reise i deg selv.

- Heidi - Hvis du er interessert i å lese og høre mer om psykiatri, filosofi og reisen inn i våre mønstre og følelser anbefaler jeg nettsiden til to psykologspesialister jeg synes er veldig dyktige og har stor respekt for. Her finner du mange lærerike og flotte artikler samt podcaster du kan ta med deg;

Psykologspesialist Sondre R. Liverødhttps://www.webpsykologen.no

Psykologspesialist Andreas Aamodt https://solskinnspsykologi.weebly.com


* SI-coaching er en type coaching som er sterkt influert av Milton H. Erickson som var en amerikansk psykiater som oftest hadde en svært ukonvensjonell tilnærming til psykoterapi. Annerkjente terapeuter som lifecoach Anthony Robbins, familieterapeut Cloe Madanes og Magali og Mark Peysha har systematisert lærdom, filosofier og strategier fra både Milton Erickson en rekke andre viktige og kjente personer innen psykologi de siste årene og lagt det inn i samlebegrepet SI-coaching for en egen utdannelse via Robbins-Madanes Training center.